Czym jest Felivet

Felivet to projekt małej, ale niestrudzonej grupy badawczej skupionej wokół dr. n. wet. Elmara Breuera, (właściciela marki Lupovet), który przez wiele lat zabiegał o  ustalenie wytycznych do wciąż brakującego odpowiedzialnego praktycznego żywienia kotów z wykorzystaniem następujących założeń:

  1. Karma powinna być tak prosta, jak mysz.

  2. Powinna być praktyczna oraz wykonalna (sucha i biochemicznie tak neutralna, jak to tylko możliwe)

Do tej pory stworzenie suchej karmy dla kotów, opartej o te wytyczne,
było bardzo trudne…

Aż do czasu, gdy pojawiły się produkty projektu Felivet, które stały się proste i logiczne.

Nazwa CatsMouse odnosi się do prostej i logicznej zależności pomiędzy tymi dwoma gatunkami: kotem a myszą. Nie została ona jeszcze zastrzeżona, co podkreśla tylko dodatkowo jej innowacyjność w dziedzinie karmienia kotów. Dla grupy badawczej Felivet najważniejsze jest to, aby stale ulepszać recepturę CatsMouse zgodnie z aktualnym stanem wiedzy tam, gdzie jest to konieczne i możliwe …

Brak możliwości komentowania.