Alergie u kotów

Na podstawie naszych, po raz pierwszy, opublikowanych tutaj analiz biochemicznych białek udowadniamy, że stosowany przez nas proces produkcji aQuapress nie prowadzi do dalszego – potencjalnie szkodliwego lub nienaturalnego, alergennego – niszczenia/fragmentacji białek. Dzięki tej metodzie mogliśmy stworzyć termin: BAPF = Biologically Appropriate Pressed Food (biologicznie odpowiednia żywność prasowana metodą aQuapress) w celu podkreślenia, z jednej strony bliskości do metody żywieniowej BARF (samej w sobie optymalnej), a z drugiej zaś  jej zalet higienicznych i praktycznych.

 

Pojęcie BARF pochodzi z USA, gdzie skrót BARF pierwotnie oznaczał „Born Again… Raw Feeders”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza — „Odrodzeni na nowo… spożywający surowiznę”. Jakiś czas później  nastąpiła zmiana znaczenia tego skrótu na „Bones And Raw Foods”—  „kość i surowe pokarmy”. Następnie, w pewnym momencie zwolennicy tej metody żywieniowej w Niemczech przyjęli rozszerzenie skrótu jako „Biologisches Artgerechtes Rohes Futter”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Surowe jedzenie w stylu ekologicznym”.

 

Porównanie jakości białka z różnych pasz

Porównanie suchej karmy dla kotów za pomocą metody: 15% SDS Page*

*SDS-PAGE (to metoda elektroforezy, która umożliwia rozdział białek na masę z  wykorzystaniem 15% żelu poliakrylowo-amidowego oraz siarczanu dodecylu sodu  przy użyciu prądu galwanicznego)

 

Świeże mięso z kurczaka (4) zawiera szeroką gamę naturalnych właściwości/pasm  białkowych. Po bezciśnieniowym gotowaniu właściwych białek/redukcji pasm (2 = mięso drobiowe, gotowane i suszone bezciśnieniowo), CatsMouse (1) oczywiście nie wytwarza żadnych nowych – nienaturalnych, a więc prawdopodobnie uczulających białek. Ewolucyjnie obce fragmenty białka, takie jak te w granulkach ekstrudowanej karmy premium dla kotów (3) są szczególnie wykrywalne w zakresie lekkiej masy cząsteczkowej w przedziale 20-30 kDa (Kilodaltonów). Właśnie dlatego polegamy na naszej koncepcji BAPF.

Nie znamy żadnej alternatywy dla CatsMouse: z wyjątkiem świeżej, kompletnej myszy, ponieważ samo świeże (surowe) mięso z kurczaka nie jest również biologicznie odpowiednią żywnością…

Nawet w higienicznie wysterylizowanej puszce karmy dla kotów dochodzi do masowych, nienaturalnych denaturacji zawartych w niej białek (biochem. Zaburzenie  struktury cząsteczek białkowych), o czym świadczy następujące badanie SDS-PAGE, widoczne w zakresie niskich kDa (zwłaszcza w przedziale <= 14 kDa i niżej): lekkie, niewielkie nienaturalne fragmenty peptydów/białek.

Porównanie ilości białka w różnych paszach

Poniższy przegląd naszych własnych analiz według BRADFORD* jasno pokazuje, że świeży kurczak, który zawiera tylko 25% suchej masy i 75% wody, ma tyle samo rozpuszczalnej masy co suchy kurczak zawarty w standardowej ekstrudowanej karmie dla kotów, która zawiera 95% suchej masy i tylko 5% wody. Oznacza to, że pod względem analitycznym świeży kurczak oraz karma ektrudowana mają tylko ok. 1/4 białka w stosunku do tego zawartego w karmie CatsMouse. Karma CatsMouse posiada wyjątkowo wysoką wartości białka, porównywalną do tej u myszy, pokrywając w ten sposób odpowiednie dla gatunku zapotrzebowanie. Ponadto, dostępna na rynku sterylizowana karma dla kotów w puszkach, która została przebadana, zawierała tylko ok. 19 mg białka na 1 g karmy. Pokazuje to zawartość wody (w karmie w puszkach) na poziomie ok. 60% w porównaniu do świeżego kurczaka (75%). Nieco wyższa zawartość białka w CatsMouse (286,5mg/g) w porównaniu z suszonym mięsem drobiowym (261,4 mg/g) wynika ze wzrostu białka związanego z zastosowaną recepturą. * Test Bradforda to fotometryczna metoda ilościowego oznaczania białek do stężeń w zakresie mikrogramów na mililitr.[1] Jego nazwa pochodzi od amerykańskiego biochemika Marion M. Bradford.

Brak możliwości komentowania.